ඉන්දියානු ආධාර යටතේ උතුරට නව පාසල්

019 ජනවාරි මස 28 වන දින යාපනය නාවත්කුලිය සහ චාවකච්චේරි හිදී පැවති විශේෂ උත්සව දෙකකදී ඉන්දියානු ආධාර යටතේ ඉදිකළ නව පාසල් ගොඩනැගිලි දෙකක් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නාවත්කුලිය මහා විද්‍යාලය සහ ඩ්‍රීබර්ග් විද්‍යාලය සඳහා ඉදිකළ නව පාසල් ගොඩනැගිලි ඉන්දියානු නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් ආචාර්ය ෂිල්පක් අම්බුලේ මැතිතුමා සහ ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිසු අයිතියට පත් කරන ලදී.

මෙම නව ගොඩනැගිලි ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 250 ක් වියදමින් උතුරු පළාතේ පාසල් 27ක දැනට ඉදිවෙමින් පවතින නව පන්ති කාමර ගොඩනැගිලිවල කොටසක් වේ. මෙම ගොඩනැගිලි දෙක ඇතුළුව පාසල් ගොඩනැගිලි 10 ක් මේ වන විට සිසු අයිතියට පත් කර තිබේ. ඉතිරි පාසැල් ගොඩනැගිලිද ඉදිරි දින කිහිපය තුළ සිසු අයිතියට පත් කිරීමට අපේක්ෂිතය.

මෙම අවස්ථාවන්හිදී අදහස් දැක්වූ නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස්තුමා පවතින අවස්ථා වලින් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා ලෙස රටේ තරුණ පරම්පාවෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රට ඉදිරියට ගෙන යාමේ වගකීම තරුණ පරම්පරාව සතු වන බව එතුමා පැවසීය. ඉන්දියානු රජය විසින් උතුරු පළාතේ ක්‍රියාත්මක කර ඇති ජනතා කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳවද එතුමා සිහිපත් කළේය.

පුනරුත්ථාපනය හා නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වූ විවිධ ව්‍යාපෘතීන් හැර ඉන්දියානු රජය විසින් මෙම පළාතේ නිවාස 46000 ක් ඉදිකර ඇත. 1990 හදිසි ගිලන් රථ සේවාව උතුරු පළාත ඇතුළු පළාත් අටක ක්‍රියාත්මක වේ.

යාපනයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම, වැසි ජලය එකතු කිරීමේ ඒකක 3000 ක් ඉදිකිරීම, නිවාස 600 කින් සමන්විත ආදර්ශ ගම්මාන 25 ක් සහ ව්‍යාපාර/තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම යනාදිය උතුරු පළාතේ ඉන්දියානු ප්‍රදාන යටතේ දැනට ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන සහයෝගීතා ව්‍යාපෘතීන් වලට ඇතුළත් වේ.
නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස්තුමා හා අනෙකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන් යාපනයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීමටද එක් විය. මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 12 ක් පමණ වැය වන අතර මෙය 2019 මැද භාගය වන විට සම්පුර්ණ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙය දේශීය සංස්කෘතිය හා සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳ සංකේතයක් වනු ඇත.		

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.