ඇමෙරිකාවේ සුළි කුණාටුවෙන් බලපෑමට ලක්වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් විශේෂ හදිසි දුරකථන අංකයක්

අමෙරිකාවේ ටෙක්සාස් ප‍්‍රාන්තයට බලපා ඇති සුළි කුණාටුවෙන් බලපෑම් සිදුවූ ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් කිහිපදෙනෙකු මේ වනවිට ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කර ඇතිබව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි .

එසේම එම කුණාටුවෙන් බලපෑම් එල්ලවූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් සෙවීම සඳහා ඇමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මේ වනවිට විශේෂ වැඩසටහනක් දියත්කර ඇති බවද තානාපති වාර්තා සඳහන් කරයි.

ටෙක්සාස්හි ශ්‍රී ලාංකිකයිනට අවශ්‍ය ආධාර ලබාගැනීම සඳහා මෙන්ම තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක්ද ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කර ඇත .

එම අංකය මෙසේය (202) 352-0355.

එසේම මෙයට අදාළ සහන සේවා කටයුතු පිලිබඳ විශේෂ වැඩකොටසක් ටෙක්සාස්හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සිල්වරයා වන ශාන් හලම්බ මහතා වෙත පවරා ඇති අතර ඒ මහතාගේ දුරකථන අංකය මෙසේය 972-841-5367

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.