ආයෝජන මණ්ඩලය වසා දැමිය යුතුයි

ආයෝජන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරකම් තුළින් සිදුවන්නේ ආර්ථික සංවර්ධනය වීම නොව ආපස්සට යාමක් බව අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී.
ශ්‍රී ලංකා වානිජ මණ්ඩලය විසින් පසුගියදා සංවිධානය කළ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2017 හා එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.
ආර්ථික සංවර්ධනයට බාධාවක් වී ඇති ආයෝජන මණ්ඩලය වසා දැමිය යුතු බව අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මෙහිදී අවධාරණය කළේය.
අපගේ ෙනෙතික තත්ත්වය හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. නමුත් ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීමේදී තමයි ගැටලු පවතින්නේ. ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ස්ථාපිත කළේ අපගේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා සහාය වීමට නමුත් දැන් සිදුවන්නේ එහි අනෙක් පැත්ත. යැයිද ඒ මහතා පැවැසීය.
නීත්‍යනුකූල ලෙස තම ව්‍යාපාර කරගෙන යාමට සූදානම් බොහෝ අපගේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් නිරන්තරයෙන් බාධා එල්ල වෙනවා. මෙය ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට බාධාවක්. එය වසා දමන්න යෝජනා කරනවා. යනුවෙන්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් මෙහිදී පැවැසීය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.