අවුරුදු ජය ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන සිංහල හා දෙමළ ප්‍රජාව හිරු දෙවියන් නමස්කාර කරන සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද අද පාන්දර 2:33ට  උදාවිය. උදෑසන 6:17 ට ලිප ගිනිමෙලවිම සහ උදෑසන 7.41 වැඩ අල්ලා ගනුදෙනු කර ආහාර අනුභව කරන නැකත ද දී තිබිණි. ඒ අනුව නැකත්කරුවන් විසින් සැකසු සුබ නැකතින් හෙළ සංස්කෘතිය අනුව මෙම නැකත් චාරිත්‍ර ඉටු කෙරිණි.

මෙවර කොවිඩ් 19 විශේෂ සෞඛ්‍ය විධිවිධාන අනුව අවුරුද්ද සැමරීමට සිදුව තිබුණත් බොහෝ දෙනෙකු උද්ගයෝගයෙන් අලුත් අවුරුද්ද සඳහා සුදානම් වන අයුරු දැකගත හැකිවිය.

අද දින අලුත් අවුරුද්ද සමරන සිංහල හා දෙමළ ප්‍රජාවේ සියලුම දෙනාට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි, කර්තෘතුමන් ඇතුළු freemedia කණ්ඩායම සුබ ප්‍රර්ථනා කරමු.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.