අවමංගල්‍ය කටයුතු පැය 24න්. මැයි 31 තෙක් නව කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගෝපදේශයන් සංශෝදනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

අද (12) සිට මැයි 31 වැනි දා දක්වා බලපැවැත්වෙන ආකාරයෙන් මෙම මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

මෙහි සඳහන් ආකාරයට විවාහ මංගල උත්සව නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇති අතර, උපරිම 15 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් විවාහ ලියාපදිංචිය සිදු කළ හැක.

අවමංගල කටයුතු සිදු කිරීමේ දී මෘත දේහය රෝහලින් මුදා හැර පැය 24 ක් තුළ  උපරිම පුද්ගලයන් 15ක් දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් අවසන් කටයුතු කළ යුතුවේ.

දිනකදී නිවසකින් පිටවීමට අවසර ඇත්තේ ඒක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් වන අතර, ඒය තීරණය වන්නේ අදාළ පුද්ගලයාගේ හැඳුනුම් පතේ අවසන් ඉලක්කම මතයි.

පෞද්ගලික කුලී රථ සඳහා පැනවූ මාර්ගෝපදේශ අනුව කාර් හා ත්‍රී රෝද රථ සඳහා උපරිම මගීන් සංඛ්‍යාව දෙදෙනෙකුට සීමා කර ඇත. සෙසු වර්ගවල වාහන සඳහා ආසන ධාරීතාව දක්වා සීමා කර ඇත.

Reporter Author

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.