අරුම පුදුම අකුණු සැරය

අරුම පුදුම අකුණුසැර විදුලිය 

11:36 AM  Harsha Lankeshwara  No comments

බක් මාසය අකුණුසැර විදුලිය සදහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. සාමාන්‍යයෙන් අප ඇස නොගැටුණු  එහෙත් කැමරා ඇසට හසුවූ Sprites, Elves, Blue jets (නිල් පුලිගු), Upside down lightning (උඩු යටිකුරු අකුණු) සහ Ball lightning ( ගෝල අකුණු) වැනි අරුම පුදුම අකුණුසැර විදුලිය ඉතා භියකරුය. ඒවායෙන් Sprites, Elves වල තොරතුරු පෙර සදහන් කරන ලද අතර Blue jets (නිල් පුලිගු), Upside down lightning (උඩු යටිකුරු අකුණු) සහ Ball lightning ( ගෝල අකුණු) අකුණුසැර විදුලිය පිළිබද කෙටි විස්තරයකි මේ.

Blue jets (නිල් පුලිගු)

අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අසළ අහඹු ලෙස විද්‍යාමාන වන Blue jets (නිල් පුලිගු)  නාගරුප මෙන් අකුණු වළාකුළුවල සිට කිලෝ මීටර 50 ක් පමණ ඉහළට විහිදී තත්පරයෙන් 10න් පංගුවක් (0.1) වැනි ඉතා සුළු කාලයකින් අතුරුදහන් වේ. නිල් පුලිගු ඉතා දුර්ලභ නිසා ඒවා ගැන අධ්‍යනය අපහසුය.

 

 

 

 

Upside down lightning (උඩු යටිකුරු අකුණු)

අකුණු වළාවක් සහ පෘථිවිය අතර ඇතිවන විදුලි ක්ෂේත්‍රය උදාසීන වීම සදහා බොහෝවිට මුලිකවනුයේ අකුණු වළාවයි. එහෙත් සමහර අවස්ථාවලදී අකුණුසැර විදුලිය පෘථිවි මට්ටමේ සිට  අකුණු වළාව දක්වා ඉහළට විහිදී යයි. මෙලෙස නිතර සිදුනොවන පහළ සිට ඉහළට විහිදෙන අකුණුසැර විදුලිධාරා Upside down lightning (උඩු යටිකුරු අකුණු) ලෙස හදුන්වයි.

 

 

 

 

Ball lightning ( ගෝල අකුණු)

අධික විදුලිය නිසා සජීවී වූ Ball lightning ( ගෝල අකුණු ) ජනෙල් විදුරු දියකරමින් ජනෙල් තුලින්ද පාවෙමින් ගොඩනැගිලි හරහාද ගමන් කරයි. සමහර විට අගුවන්යනා අන්ත්රාලයෙන් පොලාපැනීමද සිදුවේ. වසර 2000 කට පෙර සිට මෙම Ball lightning ( ගෝල අකුණුසැර ) පිලිබදව බොහෝ වාර්තා පළවී තිබේ. මෙම ගෝල අකුණු පිළබදව බොහෝ න්‍යායන් ඇති නමුත් ඒවා සම්පුර්ණයෙන් වටහා ගැනීමට තවමත් සමත් වී නැත.

අන්තර්ජාලයේ පිළිගත් විද්‍යාත්මක ප්‍රභව ඇසුරෙන් සකස්කළේ:

හර්ෂ ලංකේශ්වර

Posted in: අභ්‍යවකාශයவிண்வெளி, රහස්இரகசியம், විදුලියமின்சாரம்

http://vidathanet.blogspot.com/2017/04/blog-post_24.html

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.