අපි බංකලොත් වෙන්නේ නැහැ – ක්‍රිකට් ආයතනය

 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මාස 9න් බංකොලොත් වන බවට සමාජ මාධ්‍යයවල   පළවන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටී .

අදාළ සමාජ මාධ්‍යවල පළවී ඇති වාර්තා තම න්‍යාය පත්‍රයට අනුව කටයතු කරන ඉන්දීය ඕපාදූප සහිත වෙබ් අඩවියක පළ වී ඇති බව ද අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් ය.

තම කීර්තිනාමය පළුදු කිරීමට මෙවැනි වාර්තා යොදා ගන්නා බවට ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

අදාළ වෙබ් අඩවියට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් බව ද මෙම නිවේදනයේ සඳහන් ය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.