අධ්‍යාපනය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් සාමාජයීය අවශ්‍යතාවයන හඳුනාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කළ යුතු බව කොළඹ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාරිනී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරියපවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කඩා වැටීම රටේ සෙසු ක්ෂේත්‍රවලටත් බලපා ඇති බවත් ආචාර්ය අමරසූරිය පෙන්වා දෙන්නීය.

“අපේ අධ්‍යාපන පුහුණුවීම් පද්ධතිය සම්පුර්ණයෙන්ම කඩා වැටිලා තියෙන්නේ. ඒවා තුළ වැඩ කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයන් බිහි වෙන්නේ නැහැ,” ඇය සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පරිපාලනයේ කඩා වැටීම බවට එල්ල වන විවේචන පිළිබඳව බීබීසී සංදේශය සමඟ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්.

“මේ සමාජය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ සමාජයේ වගකීමක් ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයන් බිහි වෙන්න නම් අධ්‍යාපන පද්ධතිය නිසියාකාරව තිබිය යුතුයි.” (සාකච්ඡාවට සවන්දෙන්න)

කෙසේ නමුත් අධ්‍යාපනයේ කඩා වැටීම සහ සෙසු ක්ෂේත්‍රවල කඩා වැටීම අතර තිබෙන සම්බන්ධය ශ්‍රී ලංකාවාසීන් වටහා නොගැනීම බරපතලම ගැටලුවක් බව ඇයගේ විග්‍රහයයි.

‘බලපෑම’

අධ්‍යාපන පරිපාලනයේ කඩාවැටීම හේතුවෙන් රටේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් අවිනිශ්චිත තත්වයක් ඇති වී තිබෙන බවත් ඇය පෙන්වා දෙයි.

“පරිපාලනය කඩාවැටීම නිසා ගුරුවරුන්ට වේතනය ගෙවීම, ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම, ඔවුන්ගේ උසස් වීම්, පුහුණු ආධි කටයුතු ප්‍රමාද වෙලා තිබෙන බව පසුගිය සතියේ මා හමු වූ ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් කිව්වා.”

ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය විග්‍රහ කරන පරිදි ගුරු පුහුණු ආයතනය ඒ කඩාවැටීම පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන එක් ආයතනයක්.

“උසස් මට්ටමේ ගුරු පුහුණුවීම් කරන පද්ධතියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබුණා. නමුත් පසුගිය අවුරුදු කීපයක් තුළ එම උසස් මට්ටමේ බරපතළ දුර්වලතා ඇති වෙලා තිබෙනවා,” කථිකාචාරිනිය සඳහන් කළාය.

“මේක ඉතා ප්‍රශ්නකාරී තත්වයක්. ගුරුවරුන්ට හරි පුහුණුවක් නැත්නම් රට තුළ ගුණාත්මක අධ්‍යාපන පද්ධතියක් පවත්වා ගෙන යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මෙම ප්‍රශ්නය විසඳන්න යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් අර ගෙන තිබෙන බවක් අපිට පෙනෙන්න නැහැ.”

‘ඉක්මන් විසඳුම්’

පාසල් ශිෂ්‍යන්ට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීමට අවසර ලබා නොදුන් ගුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන්ද පසුගියදා ප්‍රදේශ කීපයකින් වාර්තා විය.

“මේ ගැන අපි පුදුම වෙන්න ඕන නැහැ. ගුරු වෘත්තීය කඩා වැටෙන කොට ඔවුන්ට ඒ වෘත්තීය පිළිබඳ හැඟීමක් නැති වෙනවා. දැන් ගුරු වෘත්තීය වෙන වැඩකට යන්න බැරි වෙලාවට යොමු වෙන වෘත්තියක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා.”

එබැවින් ශ්‍රී ලංකා රජය වහාම මේ අර්බුදයට මැදිහත් වී ජාතික ප්‍රතිපතියක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය කථිකාචාරිනිය අවධාරණය කරන්නීය.

“ප්‍රධාන වශයෙන් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුමක් තිබෙන පුද්ගලයන් එම ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය දෙන්න ඕන. දැන් තිබෙන තත්වය අනුව අධ්‍යාපනය ගැන දැනුමක් නැති පුද්ගලයන් ඒ ගැන තීරණ ගන්නේ. අද දවසට හා අනාගතයට ඕන වෙන විදියට අධ්‍යාපනය ගැන තීරණය ගන්න උගතුන් පුද්ගලයන් එම ක්ෂේත්‍රය තුළ සිටී යුතුයි,” ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.