අද සිට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා නිවැරදිව තේරුම් ගමු (මෙතැනින්)

සම්පූර්ණ සටහන අකුරින් මෙම රූපයට පහතින් කියවිය හැක.

 

මැයි 12 දා –  රාත්‍රී 11 සිට පසුදා අලුයම 4 දක්වා සංචරණ සීමා පනවා ඇත.

මැයි 13 දා – දවස පුරා රැකියා රාජකාරි සඳහා පිටත යා හැක. ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ඇති අයට පිටතට ගොස් නිවසට අවශ්‍ය දේ රැගෙන ආ හැක. නැවත රාත්‍රී 11ට සංචරණ සීමා පැනවේ.

මැයි 14 සිට මැයි 16 දක්වා – දහවල් රාත්‍රී වෙනසක් නොමැතිව මැයි 13 රාත්‍රී 11ට පැනවූ සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මකයි. රැකියාවට හෝ වෙනත් කටයුතු වලට පිටතට යා නොහැක.

මැයි 17 – උදෑසන 4ට සංචරණ සීමා ලිහිල්  කෙරේ.රැකියාවට යා හැක.

මැයි 17 සිට 31 දක්වා – දිවා කාලයේ (මැයි 13 දින ආකාරයටම) සංචරණ සීමා ලිහිල් කෙරේ. රැකියා සඳහා යන අය හැර වෙනත් අය තම ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකය ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ඇත්නම් ඔත්තේ දිනයකද ඉරටට්ටේ සංඛ්‍යාවක් ඇත්නම් ඉරට්ටේ දිනවල ද පිටතට යා හැක. රාත්‍රී 11 සිට පසුදා අලුයම 4 දක්වා ඒ සෑම දිනකම සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මකයි.

* කෙසේ වෙතත් මේ සෑම දිනයකම පැය 24 පුරාම අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා මෙම සීමා බලපානු නොලැබේ.

සම්පූර්ණ නව කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශ මාලාව මෙතැනින් කියවන්න.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.